781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl
Katarzyna Burshe

Członek Rady Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Wykształcenie: dyplom mgr inż. Architekt uzyskany w 1980 r na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Uprawnienia projektowe uzyskała w 1985 roku.

Działalność zawodowa:
1980 – 1984    „Miastoprojekt – Warszawa”
1984 – 1991    Autorskie Pracownie Architektury oraz Spółdzielnia APA
1991 – 2004    Kaim i Partnerzy Architekci: początkowo jako pracownik, następnie jako partner
1992 – 1994    Praktyka zawodowa w pracowniach architektonicznych we Frankfurcie n.M. w Niemczech
od 2004 Kaim i Bursche Architekci jako wspólnik

Zamężna, ma dwoje dzieci: Juliusz, absolwent SGH oraz Marta, studentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.