781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl
Katarzyna Burshe

Członek Rady Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Uprawnienia projektowe uzyskała w 1985 roku.

W latach 1980-1984 pracowała w „Miastoprojekt – Warszawa”, 1984-1991 – w Autorskich Pracowniach Architektury oraz Spółdzielnii APA, 1991-2004 w firmie Kaim i Partnerzy Architekci: początkowo jako pracownik, następnie jako partner. W latach 1992-1994 zdobywała praktykę w pracowniach architektonicznych we Frankfurcie n.M. w Niemczech.
Zamężna, ma dwoje dzieci: Juliusza, absolwent SGH oraz Martę, studentkę Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.