Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
 
 
 
 

O fundacji

Idei założenia Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ETO przyświecała chęć nawiązania do dobrych tradycji warszawskiej społeczności ewangelickiej, która w przeszłości, dbając o właściwe wychowanie i edukację młodych ludzi, prowadziła znamienite szkoły.


Głównym celem i zadaniem
Fundacji jest prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, a docelowo także liceum.
Szkoła ma być z założenia otwarta dla młodzieży wszelkich wyznań (oraz osób niewierzących), choć dla zainteresowanych propagowana będzie wiara ewangelicka i etyka protestancka.

Wysokiemu poziomowi nauczania ma towarzyszyć dbałość o wartości.
Statutowymi celami Fundacji jest bowiem szerzenie wiedzy, promowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości patriotycznej i obywatelskiej, a także upowszechnianie wiedzy o wartościach protestantyzmu.