Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
 
 
 
 

Rekrutacja do Szkoły Lindego – 2017/2018

szkoła-1280x853Zapraszamy na SPOTKANIA REKRUTACYJNE dla RODZICÓW i DZIECI – 5, 11, 12 lutego 2017 w godz. 10.00 -11.30. Zapisy przez kartę Zgłoszeniową.

(…) Nasza szkoła jest otwarta dla uczniów wszystkich wyznań. Jej ewangelickość wynika bowiem nie z wyznania ludzi, którzy ją założyli i prowadzą, lecz z propagowanego systemu wartości, opartego na tradycjach chrześcijańskich, tolerancji i otwartości, a także protestanckiego etosu. (…). „Filozofia Szkoły”

https://www.facebook.com/events/1816318321948486/

W nadchodzącym rok szkolnym 2017/2018 planujemy otwarcie klas pierwszych i klas zero zorganizowanych w trybie przedszkolnym;

prowadzimy również nabór uzupełniający do klas czwartych i trzecich.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Lindego zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły: 572713508, lub mailowo: sekretariat@linde.waw.pl.

Zgodnie z Zasadami rekrutacji dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo w procesie rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.

Zasady rekrutacji

Terminarz rekrutacji