Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
 
 
 
 

Ważne słowa

A

W Warszawie podczas obrad 5. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła zaakcentowano, że „zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne – to widoczne skutki postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie”.

 

Wszelkie rozwiązania muszą uwzględniać warunki życia przyszłych pokoleń.

Niedopuszczalne jest, aby ponosiły one finansowe i ekologiczne obciążenia naszych wyborów

 

wyjaśniła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, chodzi o sprawiedliwość międzypokoleniową. Oto linki do artykułów

Gazeta wyborcza

Portal Śląska Cieszyńskiego

Fakty Interia