Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
 
 
 
 

Kontakt

Fundacja „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”
Warszawa, 02-786 ul. Jana Rosoła 10

mail: biuro@eto.org.pl

tel: 781 990 058 lub 572 713 508

nr KRS: 0000313121
(wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydz. XIII Gospodarczy KRS)

nr REGON: 141567476, nr NIP: 5213508386

Bank Pekao SA Oddział III
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 Warszawa,

nr konta bankowego: 54 1240 1040 1111 0010 4235 2795

Polityka prywatności