781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

                

Dzień 24 lutego 2022 roku, kiedy to Rosja rozpoczęła otwartą wojnę z Ukrainą, zapisał się strasznie w historii Świata, ale również tego samego dnia otworzyły się serca nas wszystkich. Nie pozostaliśmy i nie pozostajemy obojętni na bezmiar nieszczęścia, które dotyka naszych sąsiadów i nas samych. Od tego dnia zdecydowanie intensywniej niesiemy pomoc i pomagamy na wszystkie znane nam sposoby.

Jedną z form, która przyjęła nasza pomoc było przyjęcie do naszych Placówek dzieci Uchodźców z Ukrainy. Stworzyliśmy też i prowadzimy bazę danych dzięki której łatwiej odpowiadać na potrzeby naszych nowych podopiecznych a konkretne działania są właściwie zaadresowane.

Na nasz Fundusz stypendialny – dzięki wpłatom Rodziców naszych uczniów – stale wpływają środki, które dodatkowo pomagają stworzyć namiastkę normalnego życia dzieciom i rodzinom.

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe powstała w 2007 roku. Od początku swojej działalności realizuje cele jakimi są m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej, propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych, rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, jak również upowszechnianie wiedzy o protestantyzmie i wartościach ewangelickich. W pierwszych latach istnienia Fundacji, te działania skupione były wokół dzieci i młodzieży z obu warszawskich parafii ewangelickich. Od 2013 roku, kiedy otworzyliśmy pierwszą naszą placówkę edukacyjną – Przedszkole Szkrabki, a w następnym roku – Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, nasze działania są skierowane również do dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek.

Działalność Fundacji

Szkoła Podstawowa im. S.B. Lindego w Warszawie

Szkoła podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego powstała w 2014, w pierwszym roku uczyło się w niej 17 uczniów w dwóch klasach pierwszych. Od tej pory, co roku przyjmujemy 3 nowe klasy. Dziś w naszej szkole uczy się 350 uczniów. Podstawą programową nauczania są przepisy określone przez MEN, rozszerzone o dodatkowe godziny z języka angielskiego, zajęcia muzyczne i matematyki.

Przedszkole Szkrabki w Warszawie

Przedszkole Szkrabki powstało w 2013 roku, przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia. Prowadzimy klasy zero, które przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej im. Lindego. Realizujemy autorski program „Twórcza Zabawa Kreatywne Myślenie”.

Działania Charytatywne

Charytatywny Kiermasz Świąteczny oraz Konkurs „Moje Życzenia Świąteczne” to cykliczne przedświąteczne działania Fundacji oraz społeczności skupionej wokół szkoły i przedszkola. Nasze działania wspierają najbardziej potrzebujących, jednocześnie promując talenty dzieci i młodzieży.

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla rodziców 16 stycznia 2023 r. o godz.18:00  na temat metod pracy w szkole im. Lindego. Na spotkaniu przekażemy również garść informacji o rekrutacji do klas 1 i klas 0 (zerówek) przedszkola Szkrabki w roku szkolnym 2023/24.  Zapraszamy!