781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

O Fundacji

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe powstała w 2007 roku. Od początku swojej działalności realizuje cele jakimi są m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej, propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych, rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, jak również upowszechnianie wiedzy o protestantyzmie i wartościach ewangelickich. W pierwszych latach istnienia Fundacji, te działania skupione były wokół dzieci i młodzieży z obu warszawskich parafii ewangelickich. Od 2013 roku, kiedy otworzyliśmy pierwszą naszą placówkę edukacyjną – Przedszkole Szkrabki, a w następnym roku – Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, nasze działania są skierowane również do dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek.

nauczanie

Działalność Fundacji

Szkoła Podstawowa im. S.B. Lindego w Warszawie

Szkoła podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego powstała w 2014, w pierwszym roku uczyło się w niej 17 uczniów w dwóch klasach pierwszych. Od tej pory, co roku przyjmujemy 3 nowe klasy. Dziś w naszej szkole uczy się 350 uczniów. Podstawą programową nauczania są przepisy określone przez MEN, rozszerzone o dodatkowe godziny z języka angielskiego, zajęcia muzyczne i matematyki.

Przedszkole Szkrabki w Warszawie

Przedszkole Szkrabki powstało w 2013 roku, przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia. Prowadzimy klasy zero, które przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej im. Lindego. Realizujemy autorski program „Twórcza Zabawa Kreatywne Myślenie”.

Działania Charytatywne

Charytatywny Kiermasz Świąteczny oraz Konkurs „Moje Życzenia Świąteczne” to cykliczne przedświąteczne działania Fundacji oraz społeczności skupionej wokół szkoły i przedszkola. Nasze działania wspierają najbardziej potrzebujących, jednocześnie promując talenty dzieci i młodzieży.

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla rodziców 20.01.2021 o godz.18:00 roku na temat metod pracy w szkole im. Lindego. Na spotkaniu przekażemy również garść informacji o rekrutacji do klas 1 i klas 0 (zerówek) przedszkola Szkrabki w roku szkolnym 2021/22. Aby wziąć udział w spotkaniu (otrzymać link) należy skontaktować się z sekretariatem szkoły. Zapraszamy!