781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

Zarząd Fundacji ETO

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Prezes Zarządu Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW. W ramach studiów podyplomowych ukończyła pedagogikę, matematykę i informatykę dla nauczycieli. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. Laureatka Nagrody Burmistrza gminy Włochy, Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty i licznych wyróżnień.

Od 2008 r. Prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO). Od 2013 r. dyrektor placówek oświatowych – Przedszkola „Szkrabki”, rok później SP im. S. B. Lindego, w chwili obecnej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO.

Przewodnicząca Rady Fundacji Kamienie Niepamięci, propagującej działania na rzecz ochrony materialnych zabytków protestantyzmu. W latach 90 członek Komitetu Parafialnego przy parafii Św. Trójcy w Warszawie. Od 2007 r. członek Rady Parafialnej i delegatka Parafii do Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej kadencji.

Jest zamężna, ma córkę Annę Magdalenę i dwoje wnucząt Julię Annę i Kazimierza Jerzego.

Sylwia Doroz

Członek Zarządu Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Sylwia_Doroz

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła Studia Doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Katedrze Prawa Cywilnego.

Specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców obejmującym w szczególności zagadnienia z zakresu prawa korporacyjnego, kwestii dotyczących nieruchomości oraz bieżącą obsługę korporacyjną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Przeprowadza i koordynuje procesy due diligence. Posiada doświadczenie w negocjowaniu umów obejmujących m.in. sprzedaż nieruchomości, akcji, udziałów. Posiada doświadczanie w koordynowaniu projektów z międzynarodowymi kancelariami, pochodzącymi m.in. z Luksemburga, Cypru, Holandii.

Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje obsługę prawną zarówno polskich jak i zagranicznych spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, a także know-how w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. W trakcie kariery zawodowej zdobywała wieloletnie doświadczenie pełniąc obowiązki supervisora działu prawno-korporacyjnego w międzynarodowej firmie outsourcingowej. Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ICENTIS CAPITAL sp. z o.o. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek RUCH S.A., Fincores Business Solutions sp. z o.o. oraz Evenwood Investments S.A. Od 2018 roku Prezes Zarządu Solum Verbum sp. z o.o. Szczęśliwa żona i mama córki Stelli.