781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

Kontakt

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
Warszawa, 02-786 ul. Jana Rosoła 10

mail: biuro@eto.org.pl

tel: 781 990 058 lub 572 713 508

nr KRS: 0000313121
(wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydz. XIII Gospodarczy KRS)

nr REGON: 141567476,
nr NIP: 5213508386

nr konta bankowego: 54 1240 1040 1111 0010 4235 2795
Bank Pekao SA Oddział III
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 Warszawa,