781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

Kontakt

  Przeczytaj politykę prywatności

  Zapoznałam/em się z polityką prywatności.

  Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
  Warszawa, 02-786 ul. Jana Rosoła 10

  mail: biuro@eto.org.pl

  tel: 781 990 058 lub 572 713 508

  nr KRS: 0000313121
  (wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydz. XIII Gospodarczy KRS)

  nr REGON: 141567476,
  nr NIP: 5213508386

  nr konta bankowego: 54 1240 1040 1111 0010 4235 2795
  Bank Pekao SA Oddział III
  ul. Tadeusza Czackiego 21/23 Warszawa,