781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

KONKURS

Co roku Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe organizuje konkurs plastyczny pt. “Moje życzenia świąteczne”. Konkurs dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, jednak przeprowadzany jest już w listopadzie, ze względu na to, że kartki laureatów są później drukowane w okresie przedświątecznym, a dochód z ich sprzedaży trafia do potrzebujących. Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni dzieci, fantazji twórczej oraz zdolności plastycznych, jak również pogłębienie znajomości wiary ewangelickiej.

To już 16 edycja konkursu “Moje życzenia świąteczne”! Gorąco zachęcamy do udziału wszystkie dzieci w wieku 4-16 lat! Termin składania prac to 13 listopada 2023 r. Prace można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego, a także w Kancelariach Parafii Św. Trójcy i Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi po 17 listopada 2023 r.

Regulamin konkursu

 

Karta zgłoszeniowa