781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl
Prezes Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Przedsiębiorca, menedżer, finansist. Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.

Od urodzenia związany z Parafią Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie, becnie wiceprezes Rady Parafialnej (kurator Parafii). Fundator Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.

M.in. właściciel ICENTIS Capital Sp.  z o.o. – firmy doradczej w obszarze fuzji i przejęć, aranżacji finansowania i doradztwa strategicznego oraz Solum Verbum Sp. z o.o. – spółki deweloperskiej i zarządzającej nieruchomościami. Od początku istnienia związany z polskim rynkiem kapitałowym, wieloletni członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Od 1995 r. do 2003 r. wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA. W latach 2003 – 2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Autor Agendy Warsaw City 2010 – rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od 2004 r. do 2007 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Od 2013 do 2018 roku Prezes Zarządu RUCH SA – sieci detalicznej małego formatu, kolportera prasy oraz operatora kurierskiego i logistycznego. Członek wielu rad nadzorczych, obecnie w Budimex SA i Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup) SA. Członek Polskiej Rady Biznesu, Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Brydżowej. Brydżysta, zawodnik klubu Bridge24.pl.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz Medalem Tysiąclecia Republiki Litwy. Współautor książki: „Ropa. Rosja. Polityka”. Mama Igora Chalupca, Henryka Chalupec jest autorką książki „Dlaczego nie? Warszawa, jakiej nie znacie”, nawiązującej m.in. do historii Parafii Św. Trójcy w Warszawie.