781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl
Dariusz Chwastek

Członek Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

W latach 1993-1998 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Lipsku. Został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP w 1999 r. Służbę kościelną pełnił w parafiach diasporalnych, m.in. w Sycowie na Dolnym Śląsku, w Radomiu i Kielcach. W 2004 roku został skierowany do pracy w parafii Św. Trójcy w Lublinie, jako proboszcz-administrator, a dwa lata później został tam proboszczem. W czerwcu 2002 r., na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił rozprawę doktorską „Egzystencja a słowo. Program demitologizacji jako próba aktualizacji nauki o usprawiedliwieniu według Marcina Lutra”. Jest specjalistą w zakresie etyki teologicznej, filozofii religii i teologii systematycznej, starszym wykładowcą Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 2002 r. jest przedstawicielem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Komisji Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego Starego Testamentu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W 2013 r. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie wybrało go na swojego proboszcza. Ks. dr Dariusz Chwastek jest żonaty z dr Anną Mikler-Chwastek. Pastorostwo mają dwie córki – Aleksandrę i Hannę.