781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl
Olga Sztejnert

Sekretarz Rady Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Izby Warszawskiej od 2000 r.
Wspólniczka warszawskiej kancelarii prawniczej SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz procedury cywilnej, także zagranicznych – w języku angielskim i niemieckim.

Ekspert krajowy na Polskę International Distribution Institute, wykładowca na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez International Distribution Institute i International Chamber of Commerce, arbiter na liście Collège Européen de Résolution des Conflits oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Wielokrotnie rekomendowana przez Who’sWhoLegal jako polski prawnik w dziedzinach Franchise i Trade&Customs.

Sekretarz Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie (od 2002 do 2017 r.). Członkini Synodu Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w kadencjach 2002-2007 i 2007-2012, sekretarz i przewodnicząca Komisji Prawnej Synodu Kościoła.

Członkini Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1985-2002, podharcmistrzyni, harcerka Rzeczypospolitej, była drużynowa 158 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Błyskawica” im. Krystyny Niżyńskiej.
Mężatka. Właścicielka teriera szkockiego o imieniu Walker.