781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl
Igor Chałupiec

Wiceprzewodniczący Rady  Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1978-1983. Studia ukończył z wyróżnieniem.

Od maja 1983 roku związany był z parafią w Szczecinie, gdzie pracował najpierw jako praktykant, a następnie po ordynacji (4 grudnia 1983 r.) jako wikariusz i proboszcz administrator. 20 maja 1990 r. szczecińscy parafianie wybrali go na swojego proboszcza.

W 2000 r. był współzałożycielem polsko-niemieckiej Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. ks. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie.
Od 1996 r. jest radcą duchownym Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego RP.

Był członkiem IX, X i XI Synodu Kościoła, został też wybrany do synodu XII kadencji.
Brał udział w VII i VIII Walnym Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej; w latach 1990-1997 był członkiem Rady ŚFL. W latach 2001-2008 był członkiem Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów).

W 2005 r. ks. Gaś został uhonorowany Nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w zakresie pojednania polsko-niemieckiego.
W październiku 2006 r. Wydział Teologii Uniwersytetu w Greifswaldzie nadał mu tytuł doktora honoris causa.

19 listopada 2006 r. Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wybrało go na swojego proboszcza.
Ks. Gaś jest żonaty z diakon Małgorzatą Gaś. Mają troje dzieci – Łukasza, Mateusza i Annę.