781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

Rada Fundacji

Igor A. Chalupec

Igor A. Chalupec

Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Przedsiębiorca, menedżer, finansista. Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Od urodzenia związany z Parafią Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy...

read more
Ksiądz Piotr Gaś

Ksiądz Piotr Gaś

Wiceprzewodniczący Rady  Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1978-1983. Od 1983 roku związany był z parafią w Szczecinie, gdzie pracował najpierw jako praktykant, a następnie po ordynacji...

read more
Olga Sztejnert-Roszak

Olga Sztejnert-Roszak

Sekretarz Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Izby Warszawskiej od 2000 r. Wspólniczka warszawskiej kancelarii prawniczej SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska. Autorka wielu...

read more
Katarzyna Bursche

Katarzyna Bursche

Członek Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Uprawnienia projektowe uzyskała w 1985 roku. W latach 1980-1984 pracowała w „Miastoprojekt – Warszawa”, 1984-1991 – w Autorskich Pracowniach Architektury oraz...

read more
Ksiądz dr Dariusz Chwastek

Ksiądz dr Dariusz Chwastek

Członek Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe W latach 1993-1998 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Lipsku. Został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP w 1999...

read more