Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
 
 
 
 

Rada

Przewodniczący Rady Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Igor A. Chalupec, ur. 29 maja 1966 r. w Warszawie.

Przedsiębiorca, menedżer, finansista. Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS).

Od urodzenia związany z Parafią Ewangelicko-Augsburską św. Trójcy w Warszawie, obecnie wiceprezes Rady Parafialnej (kurator Parafii). Fundator Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.

Do października 2018 roku prezes Zarządu RUCH SA – wiodącego operatora detalicznego małego formatu, kolportera prasy i dynamicznie rozwijającego się operatora kurierskiego i logistycznego. Właściciel Solum Verbum Sp. z o.o. – spółki deweloperskiej i zarządzającej nieruchomościami. Właściciel ICENTIS Capital – spółki koordynującej inwestycje własne I. Chalupca.

Od początku istnienia związany z polskim rynkiem kapitałowym, wieloletni członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Od 1995 r. do 2003 r. wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 – rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po nabyciu litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta (obecnie ORLEN Lietuva) w 2006 r., największej firmy w Europie Środkowej.

Członek wielu rad nadzorczych, obecnie w Budimex SA i Banku Handlowym w Warszawie (Citigroup) SA.

Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Członek Rady Instytutu Spraw Publicznych. Wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego. Brydżysta, zawodnik klubu Bridge24.pl.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce.

 

a

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Ks. Piotr Gaś, proboszcz, ur. 15 stycznia 1959 r. w Ustroniu.

Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1978-1983. Studia ukończył z wyróżnieniem.

Od maja 1983 roku związany był z parafią w Szczecinie, gdzie pracował najpierw jako praktykant, a następnie po ordynacji (4 grudnia 1983 r.) jako wikariusz i proboszcz administrator. 20 maja 1990 r. szczecińscy parafianie wybrali go na swojego proboszcza.
W 2000 r. był współzałożycielem polsko-niemieckiej Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. ks. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie.
Od 1996 r. jest radcą duchownym Konsystorza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego RP.
Był członkiem IX, X i XI Synodu Kościoła, został też wybrany do synodu XII kadencji.
Brał udział w VII i VIII Walnym Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej; w latach 1990-1997 był członkiem Rady ŚFL. W latach 2001-2008 był członkiem Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów).
W 2005 r. ks. Gaś został uhonorowany Nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w zakresie pojednania polsko-niemieckiego.
W październiku 2006 r. Wydział Teologii Uniwersytetu w Greifswaldzie nadał mu tytuł doktora honoris causa.
19 listopada 2006 r. Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wybrało go na swojego proboszcza.
Ks. Gaś jest żonaty z diakon Małgorzatą Gaś. Mają troje dzieci – Łukasza, Mateusza i Annę.

a

Sekretarz Rady Fundacji
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Olga Sztejnert-Roszak, ur. 17 marca 1972 r. w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Izby Warszawskiej od 2000 r.
Wspólniczka warszawskiej kancelarii prawniczej SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz procedury cywilnej, także zagranicznych – w języku angielskim i niemieckim.

Ekspert krajowy na Polskę International Distribution Institute, wykładowca na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez International Distribution Institute i International Chamber of Commerce, arbiter na liście Collège Européen de Résolution des Conflits oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Wielokrotnie rekomendowana przez Who’sWhoLegal jako polski prawnik w dziedzinach Franchise i Trade&Customs.

Sekretarz Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie (od 2002 do 2017 r.). Członkini Synodu Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w kadencjach 2002 – 2007 i 2007 – 2012, sekretarz i przewodnicząca Komisji Prawnej Synodu Kościoła.

Członkini Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1985-2002, podharcmistrzyni, harcerka Rzeczypospolitej, była drużynowa 158 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Błyskawica” im. Krystyny Niżyńskiej.
Mężatka, szczęśliwa posiadaczka teriera szkockiego o imieniu Walker.

a

xchwastek

Członek Rady Fundacji

Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Ks. dr Dariusz Chwastek – ur. 4 grudnia 1973 r. w Cieszynie

 

W latach 1993-1998 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Lipsku. Został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP dnia 14 listopada 1999 r. Służbę kościelną pełnił w parafiach diasporalnych: od września 1999 r. w Sycowie na Dolnym Śląsku, od 2000 roku w Radomiu i Kielcach. W 2004 roku został skierowany do pracy w parafii Św. Trójcy w Lublinie, jako proboszcz-administrator. W roku 2006 r., został tam wybrany proboszczem.

W czerwcu 2002 r., obronił na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozprawę doktorską “Egzystencja a słowo. Program demitologizacji jako próba aktualizacji nauki o usprawiedliwieniu według Marcina Lutra”. Jest specjalistą w zakresie etyki teologicznej, filozofii religii i teologii systematycznej, starszym wykładowcą Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Od września 2002 roku jest przedstawicielem Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP w Komisji Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego Starego Testamentu Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Publikacje ks. dra Dariusza Chwastka można znaleźć m. in. w “Studia Oecumenica”, “Myśli Protestanckiej”, “Studiach Humanistyczno–Teologicznych” i “Roczniku Teologicznym ChAT”.

Dnia 10.02.2013r. Wyborcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, pod przewodnictwem ks. bpa Jana Cieślara w pierwszej turze głosowania wybrało na swojego proboszcza ks. dra Dariusza Chwastka. Uprawnionych do głosowania było 396 osób. W wyborach wzięło udział 175 osób, kandydatura ks. dra Chwastka uzyskała 105 głosów.

Od dnia 9 czerwca 2013 r.  proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Ks. dr Dariusz Chwastek jest żonaty z dr Anną Mikler-Chwastek. Pastorostwo mają dwie córki – Aleksandrę i Hannę.

 

img_7907-1

Członek Rady Fundacji

Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Katarzyna Bursche, ur. 11 lutego 1957 r.

Wykształcenie: dyplom mgr inż. Architekt uzyskany w 1980 r na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Uprawnienia projektowe uzyskała w 1985 roku
Działalność zawodowa:
1980- 1984    „Miastoprojekt – Warszawa”
1984- 1991    Autorskie Pracownie Architektury oraz Spółdzielnia APA
1991 -2004    Kaim i Partnerzy Architekci: początkowo jako pracownik, następnie jako partner
1992- 1994    Praktyka zawodowa w pracowniach architektonicznych we Frankfurcie n.M. w Niemczech
od 2004    Kaim i Bursche Architekci jako wspólnik

Zamężna, ma dwoje dzieci: Juliusz, absolwent SGH oraz Marta, studentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.