781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

26 października 2023 r. w Szkole Lindego odbyło się Pasowanie Pierwszoklasistów. Patronem Rocznika tegorocznych klas 1 został Daniel Gabriel Fahrenheit. Na tej jakże wzruszającej Uroczystości Uczennice i Uczniowie klas 1 zapoznali nas z biografią swojego Patrona – napisaną wierszem przez Panią Paulinę Jarzynę (wychowawczynię klasy 1a). Nie zabrakło również nastrojowej muzyki, śpiewu i tańca. Wydarzenie uświetnili, oprócz dyrekcji Szkoły Lindego i Przedszkola Szkrabki, zacni goście z Rady Fundacji ETO: ks. Piotr Gaś – wiceprzewodniczący Rady, p. mec. Olga Sztejnert-Roszak – Sekretarz Rady Fundacji i ks. Dariusz Chwastek – Członek Rady Fundacji. Obecny również był Zarząd Fundacji – p. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska i p. Sylwia Doroz.