781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

Coroczną tradycją placówek prowadzonych przez Fundację ETO, jest spotkanie Rady Pedagogicznej w jednym z kościołów ewangelicko-agsburskich. W tym roku Rada Pedagogiczna Szkoły Lindego skorzystała z zaproszenia ks. Dariusza Chwastka – proboszcza parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2a. 30 sierpnia 2023 r. wszyscy nauczyciele Szkoły Lindego mogli wysłuchać wspaniałego wystąpienia ks. Wiktorii Matloch dotyczącego roli kobiet. Po części oficjalnej, ks. Wiktoria zaprosiła zgromadzonych na dyskusję przy kawie i ciastku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i wspaniały, inspirujący wykład!