781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl
Igor A. Chalupec

Igor A. Chalupec

Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Przedsiębiorca, menedżer, finansista. Absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Od urodzenia związany z Parafią...
Ksiądz Piotr Gaś

Ksiądz Piotr Gaś

Wiceprzewodniczący Rady  Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1978-1983. Od 1983 roku związany był z parafią w Szczecinie, gdzie pracował najpierw jako...
Olga Sztejnert-Roszak

Olga Sztejnert-Roszak

Sekretarz Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Izby Warszawskiej od 2000 r. Wspólniczka warszawskiej kancelarii prawniczej SWKS Sztejnert, Winnicka,...
Ksiądz dr Dariusz Chwastek

Ksiądz dr Dariusz Chwastek

Członek Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe W latach 1993-1998 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Lipsku. Został ordynowany na duchownego Kościoła...